הילה נוימן מוסקוביץ’

Talent Acquisition Specialist

סיפוק אדיר "לתפור" בין מועמד ראוי למשרת חלומותיו