עדי פריץ

עדי פריץ

Talent Acquisition Department Manager

תאמין שאתה יכול ואתה כבר בחצי הדרך לשם