ליאת רוזן

Recruitment Manager

יש רק אדם אחד שיכול לגרום לך להצליח, האדם הזה הוא אתה