מירית דה-פז

Talent Acquisition Specialist

ההצלחה היא ללכת מכשלון לכשלון בלי לאבד את ההתלהבות והדבקות