אבישג

אבישג יהושוע

Talent Acquisition Specialist

כוון לירח, אפילו אם תחטיא, אתה תנחת בין הכוכבים