מירית דה-פזטים לוימירב נאור ווינראביטל מריןאנה גרינברגענבר טלאנסטסיה קנטרמןטל מנהאבישג יהושוע