0 תגובות

אם חברה פרסמה את המודעה בעברית, האם מומלץ לשלוח קורות חיים באנגלית או בעברית?

השיב לשאלה