אם חברה פרסמה את המודעה בעברית, האם מומלץ לשלוח קורות חיים באנגלית או בעברית?

Changed status to publish