0 תגובות

איך צוברים ניסיון ומקבלים הזדמנות כשאין מספיק ניסיון וזה שוק של ניסיון?

השיב לשאלה