איך צוברים ניסיון ומקבלים הזדמנות כשאין מספיק ניסיון וזה שוק של ניסיון?

Changed status to publish