הי, הרבה פעמים לא ביררתי לפני הראיון על החברה וכששאלו אותי אם שמעתי על החברה, אני אומר, ראיתי קצת באתר שלכם, אבל אני אשמח לשמוע

Changed status to publish