אם פוטרתי מחברה - האם אני "שרוף" מבחינתה?

Changed status to publish