אם פוטרתי מחברה - האם אני "שרוף" מבחינתה?

השיב לשאלה