הי, אני מעוניין להעלות את השכר שלי. בחברה הנוכחית בה אני עובד או במקום עבודה חדש. האם לגיטימי ללכת לראיונות עבודה, לקבל חוזה ואז לבוא לבוס שלי בחברה הנוכחית ולבקש העלאה?

יריב טבק Changed status to publish 14 במרץ 2019