הי, הרבה פעמים לא ביררתי על החברה לפני ראיון העבודה, וכששאלו אותי אם שמעתי על החברה, אני אומר, ראיתי קצת באתר שלכם, אבל אני אשמח לשמוע. מה מומלץ?

Changed status to publish