הי, הרבה פעמים לא ביררתי על החברה לפני ראיון העבודה, וכששאלו אותי אם שמעתי על החברה, אני אומר, ראיתי קצת באתר שלכם, אבל אני אשמח לשמוע. מה מומלץ?

השיב לשאלה