אשמח לדעת למה לא אומרים את סיבת אי הקבלה לתפקיד? אין פידבק. איך ניתן בכל אופן לקבל פידבק לאחר ראיון עבודה?

Changed status to publish