ליאת רוזן

Talent Acquisition Specialist

יש רק אדם אחד שיכול לגרום לך להצליח, האדם הזה הוא אתה